FIK 2019

 • Vandredi 8 ziska dimans 17 Novam 2019

  Minister Touris pe invit bann morisien – artis / santer / designer / imoris / poet ki interese partisip dan Festival Internasional Kreol 2019 vinn inskrir zot pou bann aktivite selon kriter swivan:

  • Spektak Poezi–Kreolite ek Larmoni
   • Bann poet ki konpoz dan lang Kreol
  • Sega Lontan
   • Bann santer sega ki zot sante date plis ki 25 an
  • Limour Kreol
   • Bann imoris ki kapav tini la senn ziska 10 minit pou enn spektak
  • Lar Grafiti
   • Bann artis ‘Street Painting’
  • Defile Lamod
   • Bann Designer / kreater ki kapav propoz zot kreasion ek zot mannkin
  • Konkour Sinema Komedi
   • Bann realizater fim sinema kour metraz komedi
  • Konser FIK
   • Bann artis ki sant dan lang Kreol ek posed enn album
  • Regat FIK
   • Bann ki interese pou partisip dan regat peser ek regat profesionel
  • Karnaval
   • Bann group 20 dimounn ki pou partisip dan Karnaval FIK
  • JINGLE FIK 2019
   • Bann kreater mizikal invite pou konpoz enn Jingle

   

 

Minister rezerv li le drwa pou odisionn bann partisipan pou seleksion. 

Bann kandida ki pou seleksione pou bizin respekte bann kondision ki pou mansione dan zot kontra performans.

Bann form partisipation pou disponib lor reseption Minister Touris, 5em letaz, Air Mauritius Centre, la ri John Kennedy, Port Louis ouswa a la MTPA, 4em letaz, Victoria House, Port Louis apartir 09 30 gramatin, vandredi 23 out 2019 ek depoze avan 4er tanto, mardi 17 septam 2019 ek osi zot kapav download form la lor www.fik.mu

Pou plis ransegnman telefonn lor 210 6225 / 210 9644.